Wat kan het tienercollege betekenen voor mij als ouder?

Een school voor mijn kind

Op deze website treft u algemene informatie aan over tienercolleges. Onder het kopje 'tienercolleges' treft u de namen en websites aan van tienercolleges die reeds zijn gestart.

Wilt u uw kind op een tienercollege plaatsen in de regio Nijmegen, Lent, Wijchen, Malden Boxmeer, Cuijk Beuningen en Druten: Ik ben bezig om ouders te ondersteunen om nieuwe tienercolleges op te richten in samenwerking met een basisschool of een middelbare school. Mail mij als u belangstelling heeft. Geef uw e-mailadres door  zodat we u op de hoogte kunnen houden. Geef de leeftijden van uw kinderen en het stadsdeel of de gemeente door, zodat we op basis van de belangstelling scholen kunnen benaderen.(info@tienercollegenijmegen.nl) 

 

Partner in de ontplooiing van de tiener

Ik ben trainingen aan het ontwikkelen om de zelfsturing en communicatie van tieners te verbeteren. In de toekomst wil ik deze ook gaan aanbieden aan tieners en hun ouders. Bent u geïnteresseerd, stuur dan een mail naar info@tienercollegenijmegen .

 

Een rol als mede-ontwikkelaar van de school

We willen dat ouders mede-eigenaar worden van het tienercollege. Dat betekent meedenken in de ontwikkeling van het tienercollege bijvoorbeeld:

  • de onderwijskundige en pedagogische aanpak (zie ook ondersteuningsaanbod)
  • PR en werving ouders en leerlingen
  • de organisatorische en financiële ontwikkeling
  • het werven van experts en vrienden van het tienercollege.

Dit is aan het specifieke tienercollege om daar invulling aan te geven.