Leren (samen) leven en werken

Onderwijs om kinderen en jongeren te begeleiden in (samen) leven en werken

Ik ben Erik Peperkamp, maatschappelijk ondernemer onderwijsontwikkeling. Op deze website heb ik ideeën ontwikkeld en informatie verzameld over:

- beschrijving van de huidige tienercolleges

- een praktijkgids om je eigen tieneronderwijs te ontwikkelen

- veertien uitdagingen voor tieneronderwijs

- artikelen

- ondersteuningsaanbod

- informatie voor de doelgroepen: tieners, ouders, begeleiders van tieners

De doelen van onderwijs in termen van Gert Biesta worden hierin uitgewerkt.

- 9 objecten in het leven: omgaan met jezelf, de ander en de wereld

- Subjectivering: omgaan betekent waarnemen, experimenteren en betekenis geven

- Socialisatie: leren samenleven.

- Kwalificatie: Denken en doen. Talenten ontwikkelen. Zelfregie en training.