Onderwijs om kinderen en jongeren te begeleiden in (samen) leven en werken

Ik ben Erik Peperkamp, maatschappelijk ondernemer onderwijsontwikkeling. Op deze website heb ik ideeën ontwikkeld en informatie verzameld over:

- beschrijving van de huidige tienercolleges

- een praktijkgids om je eigen tieneronderwijs te ontwikkelen

- veertien uitdagingen voor tieneronderwijs

- artikelen

- ondersteuningsaanbod

- informatie voor de doelgroepen: tieners, ouders, begeleiders van tieners

De doelen van onderwijs in termen van Gert Biesta worden hierin uitgewerkt.

- 9 objecten in het leven: omgaan met jezelf, de ander en de wereld

- Subjectivering: omgaan betekent waarnemen, experimenteren en betekenis geven

- Socialisatie: leren samenleven.

- Kwalificatie: Denken en doen. Talenten ontwikkelen. Zelfregie en training.