De doelen van onderwijs in termen van Gert Biesta worden hierin uitgewerkt.

De 9 objecten in het leven: omgaan met jezelf, de ander en de wereld

- Subjectivering: omgaan betekent waarnemen, experimenteren en betekenis geven

- Socialisatie: leren samenleven. (in ontwikkeling)

- Kwalificatie: Denken en doen. Talenten ontwikkelen. Zelfregie en training (in ontwikkeling)