Welke stappen zet je om de tiener centraal te zetten in het 10- 14 jarige onderwijs?

Uw vraag Onze bijdrage
a Ontwikkel zelfsturing bij de tieners (en bij jezelf als begeleider of ouder) Het instrument 'de self-director' wordt eerst 7 dagen uitgeprobeerd door begeleiders en ouders. Vervolgens is er een trainingsdag om zelfsturing te verdiepen en om te zetten naar een aanpak voor de tieners. Tenslotte gaan de begeleiders de tieners aan de slag zetten met 'de selfdirector'. Ook zij kunnen een verdiepingsdag krijgen vanuit ons. Een eerste open training zal in januari worden gehouden.
b Ontwikkel communicatievaardigheden bij de tieners (en bij jezelf als begeleider of ouder). Een trainingsdag om te leren geweldloze te communiceren voor begeleiders, ouders en tieners. Een eerste open training zal in april worden gehouden.
c Bepaal samen (begeleiders, tieners, ouders) de leerdoelen Op basis van richtinggevers stellen tieners, begeleiders en ouders zelf de leerdoelen vast in twee gezamenlijke sessies van een dagdeel.
d Ontwikkel samen (begeleiders, tieners, ouders) het onderwijs Twee oefenbijeenkomsten van een dagdeel om samen met tieners, begeleiders, ouders en experts een project op te zetten. Twee oefenbijeenkomst van een dagdeel om in een vakgebied een aanzet te geven voor een uitdagende training/project/leeromgeving om voor te bereiden op een assessment.
e Maak contact met PO-scholen en VO-scholen die samen een tienerstroom willen ontwikkelen of het onderwijs aan 10-14 jarigen willen verbeteren Het leggen van de eerste contacten en voeren van eerste verkennende gesprekken.
f Start met leerkrachten PO en docenten VO vanuit een gedeelde visie en missie: wat wil je bereiken met de tieners? Ophalen van de individuele dromen, visies en passies via interviews. Vervolgens in twee sessies van een dagdeel komen tot een eerste gezamenlijke opzet van de visie en de missie
g Procesbegeleiding ontwikkeling tienercollege op maat Nader in te vullen

Interesse in een bijdrage: mail Erik Peperkamp (info@tienercollegenijmegen.nl)