Het leven in 9 objecten: omgaan met jezelf, de ander en de wereld.

Wat zijn de objecten van het leven?

Als je als mens in de wereld geboren wordt dan krijg je de rijkdom van het leven mee. Er zijn objecten, waar alle mensen mee te maken krijgen: je hebt een lichaam gekregen, een geest, gevoelens en bewustzijn. Je leert om te gaan met jezelf.

Je komt in een wereld met andere mensen: eerst je familie, later vrienden bekenden en onbekenden. Je leert om te gaan met anderen.

Je bent op de planeet aarde gekomen. Een planeet, die ooit is ontstaan in een oerknal. Een planeet die verwarmd wordt door de zon en beschenen door de maan, met wisselende klimatologische omstandigheden (regen, wind, hitte, kou etcetera) en landschappen (rivieren, zeeën, bossen, bergen et cetera). De wereld bestaat uit elementen en verbindingen, de stoffelijke wereld. De mens heeft van de stoffen en verbindingen  voorwerpen gemaakt die nuttig zijn of schoonheid bezitten. We hebben van die stoffen en verbindingen een materiële wereld gebouwd.

We zijn als mens onderdeel van de natuur. De bomen, bloemen, planten en dieren. De natuur levert ons voedsel. De natuur beweegt mee op de cyclus van de seizoenen en de cyclus van geboorte, leven en dood.

De mensen hebben met elkaar hun samenleving georganiseerd, waardoor ze van meerwaarde voor elkaar zijn en kunnen samenleven. Je leert om te gaan met de wereld.